Sklolaminát

Sklolaminát, je materiál vyrobený z extrémne jemných vlákien skla a polymeru. Výsledok je potom kompozitný materiál známy aj ako vláknom zosilnený polymer /fiber-reinforced polymer (FRP), alebo sklom zosilnený plast / glass-reinforced plastic (GRP), zaužívaný názov je laminát ale aj sklolaminát. Z histórie je známe že sklári sa pokúšali vyrobiť jemné vlákna, ale nemali k výrobe dosť jemné nástroje. V roku 1893 Edward Drummond Libbey previedol na výstave „World’s Columbian Exposition“ šaty obsahujúce sklenené vlákna s textúrou a priemerom hodvábu. To čo dnes poznáme ako sklené vlákno však až vynašiel v roku 1938 Russell Games Slayter ako materiál používaný na účely izolácie. Bolo predávané pod obchodným názvom Fiberglas, ktorý sa stal obchodnou značkou. Podobná ale drahšia technológia používaná pre aplikácie vyžadujúce vysokú pevnosť a nízku hmotnosť je požitie uhlíkových vlákien.

Ručné laminovanie

Pri tomto druhu výroby sa na pripravenú formu nanáša vrstva GELCOATu, časť ktorá je v konečnom produkte prezentovaná ako pohľadová strana výrobku, dodáva výrobku želanú farbu a štruktúru povrchu. Gelcoat je živica s pigmentom a zabezpečuje odolný povrch výrobku. Výhoda je výrobok už nie je nutné dodatočne povrchovo upravovať pretože má pre veľa druhov aplikácii postačujúcu kvalitu farebnosti, pevnosti a lesku. V ďalšej fáze sa pridáva živica a sklenené vlákno v podobe textilu s tkanými vláknami skla alebo rohože bez tkaného usporiadania vlákien – neorientované uloženie vlákien. Druhá fáza sa opakuje, prípadne opakuje s iným zložením sklenenej výstuže pokiaľ sa nedosiahnu želané vlastnosti výrobku./, pevnosť , pevnosť v zaťažení, pevnosť v ťahu, pevnosť v tlaku, hmotnosť, želaná hrúbka/ Počas vrstvenia všetkých potrebných vrstiev vzniká samovoľne /bez prítomnosti tlaku a tepla/ chemická reakcia ktorou sa všetky vrstvy chemicky naviažu, vzniká teplo a následne jednotná štruktúra.

Vákuové laminovanie

Je obdobný spôsob výroby ako v predchádzajúcom druhu výroby. Tak isto sa na formu nanáša vrstva GELCOATu, časť ktorá je v konečnom produkte prezentovaná ako pohľadová strana výrobku, dodáva výrobku želanú farbu a štruktúru povrchu. Následne sa do formy vloží rohož. Forma sa uzavrie ďalšou, opačnou formou pričom vznikne uzatvorené duté teleso vyplnené potrebným materiálom / gelcoat, živica, sklenené vlákno,živica/, z ktorého sa odsaje vzduch a za vzniku chemickej reakcie sa jednotlivé komponenty chemicky naviažu a dosiahne sa požadovaný tvar

RTM

Technológia RTM má názov odvodený z anglickej skratky RTM /Resin Transfer Molding/ čo znamená formovanie pohybom živice. Takisto sa jedná o uzatvorené tvarovanie. Na obidve časti formy sa nanesie gelcoat. Do formy môžeme okrem rohoží a tkanín pridať jadro /napr. polyuretan/. Formu uzatvoríme a z jednej strany pôsobí vákum a súčasne plníme formu živicou. Výhoda technológie RTM je v presnosti finálnych produktov, rýchlosti výroby a okrem toho je ekologickejšia vďaka uzatvorenému procesu, na druhú stranu prináša vyššie vstupné náklady spojené s vývojom a výrobou foriem.

Vákuové lisovanie

Najčastejšie používaný spôsob spracovania plastov v sanitárnej a medicínskej oblasti. Technologicky je úplne odlišný od predchádzajúcich spôsobov spracovania. Zohriaty /160-200 ˚C akrylát, ABS, alebo ABSakrylát je pomocou vákua natiahnutý /Tiefziehen je nemecký výraz pre túto technológiu, čo v preloženom význame znamená doslovne hlboko ťahať/ na temperovanú formu ktorá môže byť negatívna alebo pozitívna s ohľadom na to ktorú pohľadovú stranu budeme potrebovať. Počas pôsobenia vákua sa výrobok ochladí a stabilizuje sa jeho tvar. Výroba nie je vhodná pre veľmi malé série.